MD-Grid CA: AR


        Utilizatorul, care doreste să obţină un certificat, trebuie să fie convocat la o întâlnire, unde îşi va confirma identitatea, şi va prezenta o copie al unui document cu fotografie a sa.

 

Numele AR
Informaţii de contact
Nicolai Iliuha
nick@renam.md