MD-Grid CA: Contacte
Organizaţia care administrează centrul.
Telefon: +373 22 739827 sau +373 22 234635
Fax: +373 22 288006
e-mail: ca@renam.md
Adresă:
Str. Academiei 5, of. 331
MD-2028, Chisinau,
Republica Moldova

Persoane de contact

Persoana de contact pentru consultaţii ce ţin de documentare şi activităţi:

Valentin Pocotilenco

Telefon: +373 22 739827 sau +373 22 234635
Fax: +373 22 288006 sau +373 22 234635
e-mail: pvv@renam.md